PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Rada seniorów

W dniu 20.10.2016 r. w siedzibie Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu, odbyło się zebranie założycielskie Rady Seniorów przy PPPN.

Zebranie otworzył Prezes PPPN- Jan Kowalczyk, witając jednocześnie zaproszonych gości z Rady Seniorów MZPN w Krakowie i Chicago . Swoją obecnością zaszczycili nas : Prezes Rady seniorów MZPN Marek Ostręga , Prezes Rady Seniorów Chicago / USA / Edward Janik oraz członkowie Zarządu Rady Seniorów MZPN Edward Iwański i Tadeusz Bronowski.

W zebraniu wzięło udział 13 z 16 zadeklarowanych członków nowej Rady Seniorów. Zgodnie z podjętą uchwałą, wszyscy zadeklarowani członkowie, zostali jednogłośnie przyjęci do nowo powstałej Rady. Po krótkiej prezentacji wszystkich członków, powołano Prezesa oraz Zarząd Rady Seniorów przy PPPN w Nowym Targu.

Przedstawia się on następująco :

  • Prezes Zarządu - Józef Leśniak
  • Wiceprezes Zarządu - Danuta AL-Ani
  • Wiceprezes Zarządu - Stanisław Waksmundzki
  • Skarbnik - Józefa Kolbrecka
  • Sekretarz - Bogusław Górnik
  • Członek Zarządu - Stanisław Trebunia Tutka
  • Członek Zarządu - Marian Hreśka

W dalszej części spotkania, swoje doświadczenia w działalnościRady Seniorów, przedstawili zaproszeni goście, nakreślając nam plan i zakres działalności na przyszłość.

Został także przyjęty Regulamin Rady Seniorów, który obowiązuje od momentu zebrania założycielskiego. Rada Seniorów będzie ciałem doradczym dla Zarządu Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Wszystkich chętnych do wstąpienia do grona członków nowo powstałej Rady Seniorów, zapraszamy do wypełnienia ankiety osobowej i dostarczenia jej do siedziby PPPN- Nowy Targ ul. Kolejowa 161.


Relacja ze spotkania Rady Seniorów

Dnia: 01-04-2017

Już po raz drugi, Rada Seniorów przy Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej zorganizowała swoje spotkanie na obiektach Basenów Termalnych „Gorący Potok” w Szaflarach. Okazją ku temu było „święcone” z udziałem wszystkich jej członków, a także zaproszonych gości.

Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili nas : Prezes PPPN Jan Kowalczyk oraz delegacje Rady Seniorów MZPN w Krakowie i OZPN w Nowym Sączu na czele z Prezesami tych oddziałów, tj. Markiem Ostręgą i Jerzym Leszczyńskim.

Po uroczystym powitaniu uczestników spotkania przez Prezesa Rady Seniorów przy PPPN w Nowym Targu, Pana Józefa Leśniaka, nastąpiło uroczyste wręczenie Legitymacji Członka Rady Seniorów wszystkim członkom nowopowstałego Oddziału.

 Decyzją Zarządu Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu, Prezes Jan Kowalczyk uhonorował medalem 40- lecia PPPN, Prezesów zaprzyjaźnionych Oddziałów Rady Seniorów, Panów Marka Ostręgę i Jerzego Leszczyńskiego.

Odczytano także oficjalne pismo Pana Burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychy, który z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

Później nastąpiła część oficjalna oraz konsumpcyjna, w której wszyscy składali sobie życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Spotkanie przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze a dyskusjom i wymianie poglądów nie było końca.

Kolejne spotkanie zorganizowane przez właściciela Basenów Termalnych „Gorący Potok „ w Szaflarach, Pana Mariana Hreśkę, wypadło okazale i zrobiło duże wrażenie na wszystkich uczestnikach, za co w imieniu wszystkich, Zarząd Rady Seniorów składa serdeczne podziękowania.

Korzystając z okazji, zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, byłych sportowców, trenerów, sędziów i działaczy piłkarskich do wstąpienia w nasze szeregi. Podkreślamy, że jest nas już 22 osoby i cały czas się rozwijamy. U nas każdy może znaleźć możliwości kontynuowania swoich pasji związanych z piłką nożną. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły dalszego rozwoju.


Spotkanie opłatkowe Rady Seniorów przy Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu

Dnia: 15-12-2016

W dniu 15.12.2016 r. na obiektach Basenów Termalnych „Gorący Potok” w Szaflarach, odbyło się spotkanie opłatkowe nowopowstałej Rady Seniorów przy PPPN w Nowym Targu.

Spotkanie otworzył Prezes Rady Seniorów Józef Leśniak, witając zarówno zaproszonych gości z Prezesem PPPN Janem Kowalczykiem na czele, jak i przybyłych członków Podhalańskiego Oddziału Rady Seniorów.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Stanisława Trebuni Tutki, który jako pierwszy z członków naszej rady odszedł już do wieczności.

W krótkiej dyskusji omówiono sprawy bieżące, po czym nastąpił punkt kulminacyjny, czyli składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem. Następnie spożyliśmy wspaniałą kolację przygotowaną przez załogę „Gorącego Potoku” , której szefuje członek naszej Rady Seniorów – Marian Hreśka.

Tą drogą dziękujemy Koledze Marianowi za gościnność i perfekcyjną organizację imprezy, zaś pozostałym uczestnikom spotkania za mile spędzony czas.

Składamy również najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim sportowcom, trenerom, sędziom, działaczom sportowym oraz sympatykom piłki nożnej na Podhalu.


Zdjęcia

Galerie

Partnerzy

Reklamy

Copyright © 2010-2024 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ