PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Małopolski Klub

 Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Małopolski Klub”.

 Celem realizacji zadań konkursowych jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego:
komponent/komponenty obowiązkowe:

- przeprowadzenie zajęć sportowych/treningów;
- organizacja obozu sportowego;
- organizacja wyjazdu na rozgrywki/mecze sportowe;

- komponent fakultatywny:
- zakup sprzętu sportowego.

Oferty, których realizacja zadania rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 23 czerwca 2023 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023 r. należy składać w terminie do 17 maja 2023 roku, do godz. 16:00.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez Oferenta dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 zł.

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2266914,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

11 maj 2023r

Zdjęcia

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2023 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ