12/06/2017r godz.: 16:30 - ZKP – Orlik - Koscielisko

Didi Gol Rabka
ZKP Asy Zakopane
5 : 0
(*)