10/05/2015r godz.: 17:30 - Ochotnica Dolna

Gorc Ochotnica
Skalni Zaskale
1 : 3
(0:2)