28/05/2015r godz.: 18:00 - Ochotnica Dolna

Gorc Ochotnica
Bystry Nowe Bystre
4 : 1
(1:1)