21/09/2014r godz.: 11:00 - Ochotnica Dolna

Gorc Ochotnica
Bystry Nowe Bystre
3 : 3
(2:1)