11/06/2022r godz.: 18:00 - Ochotnica Dolna

Gorc Ochotnica
Zor Frydman
3 : 0
(Walkower)