05/06/2021r godz.: 10:30 - Zakopane COS PLATO

ZKP Asy Zakopane
Szarotka Rokiciny PodhalaĊ„skie
3 : 2
(*)