13/06/2021r godz.: 11:00 - Ochotnica Dolna

Gorc Ochotnica
Zor Frydman
4 : 0
(2-0)