PPPN Nowy Targ

PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Zgłoszenia na sezon 2017/2018

Podhalański Podokręg Piłki Nożnej informuje, że na naszej stronie internetowej dostępna jest ankieta zgłoszenia drużyn do rozgrywek na sezon 2017/2018. Zgłoszenie w/w ankiety jest obowiązkowe. Należy ją do dnia 15 lipca 2017 r. przesłać na adres PPPN lub e-mail: pppn@nowytarg.pl

Zgłoszenie do rozgrywek 2017/2018

Wymagane dokumenty do rejestracji zawodników:


1. Deklaracja gry amatora jest podpisywana z zawodnikiem na okres jednego sezonu. 30 czerwca 2017 r. wszyscy zawodnicy związani deklaracją gry amatora uzyskali status "ZAWODNIKA WOLNEGO". Aby uprawnić zawodnika na bieżący sezon 2017/2018 należy załączyć do wniosku aktualną (nową) deklarację gry amatora lub kontrakt zawodnika profesjonalnego.

Deklaracja gry amatora

Zbiorczy wykaz deklaracji gry amatora

2. W przypadku zmiany przynależności klubowej przez "zawodnika wolnego" (nie związanego żadną umową na sezon 2017/2018 - deklaracja gry amatora lub kontrakt) - wymaganym dokumentem jest zwolnienie z klubu odstępującego ("OŚWIADCZENIE KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO"). W przypadku braku w/w dokumentu nie wydanego w terminie 3 dni na pisemny wniosek zawodnika - wyrejestrowanie zawodnika może również nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez Wydział Gier PPPN (Uchwała VIII/124 PZPN z 14 lipca 2015 r. w sprawie statusów zawodników §16 pkt. 5 i 6 );

"OŚWIADCZENIE KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO"

3. W przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodnika, który podpisał deklarację gry amatora lub kontrakt na sezon 2017/2018 - wymaganym dokumentem jest umowa transferowa ("UMOWA TRANSFERU DEFINITYWNEGO / CZASOWEGO");

"UMOWA TRANSFERU DEFINITYWNEGO / CZASOWEGO"

4. Zawodnik wolny - PRZEJŚĆIE NA OŚWIADCZENIE 12-stu MIESIĘCY
Wymagane dokumenty : - Oświadczenie 12 miesięcy;

PRZEJŚĆIE NA OŚWIADCZENIE 12-stu MIESIĘCY

W rozgrywkach młodzieżowych w danej kategorii wiekowej mogą brać udział zawodnicy  z młodszych roczników tylko pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania zawarte w wytycznych indeksu przeniesienia do wyższej klasy rozgrywkowej.

Wniosek  - wyższa kategoria wiekowa

 

04 lipiec 2017r

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklama

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2018 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ