PPPN Nowy Targ

PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

UWAGA KLUBY! WIOSENNE TERMINARZE DO UZUPEŁNIENIA

 Wydział Gier PPPN zamieścił na stronie podokręgu i w Extranecie wstępne terminarze wiosennych rozgrywek w ligach seniorskich. Zachęcamy do przysłania swojego terminarza do 28 lutego 2018 r., co pozwoli pozostałym zespołom na zapoznanie się i ewentualne korekty.

 

 Niezachowanie regulaminowego terminu spowoduje narzucenie go przez system Extranet (przy spotkaniach weekendowych sobota, godz. 15.00).

kl. A

kl. B gr. 1

kl. B gr. 2

kl. C

Zgodnie z uchwałą PZPN kluby są zobowiązane wpisać za pośrednictwem Extranetu:

- dzień ( Sobota/Niedziela) i godzinę wszystkich meczów w roli gospodarza

Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00.

Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy” zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15:00.
- miejsce spotkania z dokładnym adresem stadionu (sędziowie przyjadą na wskazany przez klub obiekt)

W uzasadnionych przypadkach dzień i godzinę wszystkich meczów w roli gospodarza można przesłać e-mailem: pppn@nowytarg.pl

Ostatnie dwie kolejki w poszczególnych ligach odbędą się w terminach obligatoryjnych. Na pisemny wniosek obu zainteresowanych klubów data może zostać zmieniona z tym zastrzeżeniem, że spotkanie musi się odbyć w terminie wcześniejszym.

Przypominamy, że TYLKO zdarzenia losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami i właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.

12 luty 2018r

Sponsorzy rozgrywek

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklama

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2018 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ