PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

TADEUSZ SZCZERBOWSKI NIE ŻYJE

 Tadeusz Szczerbowski nie żyje. Przeżył blisko 74 lata. Odszedł 28 marca 2021 roku po ciężkiej chorobie, pokonany przez COVID-19. Grono przyjaciół zapamięta Go jako aktywnego działacza społecznego, samorządowego, związkowego i sportowego Małopolski i Podbeskidzia, Prezesa Podokręgu MZPN w Oświęcimiu.

 Zawodowe życie Tadeusza Szczerbowskiego związane było z Zakładami Chemicznymi „Dwory” w Oświęcimiu. Zaangażowanie w sprawy pracownicze sprawiło, że w 1996 roku został wybrany przewodniczącym ZSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, zasiadał także w Prezydium Zarządu „Solidarności” regionu Podbeskidzie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę działał w samorządzie terytorialnym. W roku 2010 uzyskał mandat radnego Rady Powiatu w Oświęcimiu i został powołany w skład Zarządu Powiatu. Pracował w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji i Promocji. Był autorem wielu inicjatyw na rzecz sportu.

Śp. Tadeusz kochał sport. Od najmłodszych lat uganiał się za futbolówką na boisku Ludowego Klubu Sportowego w rodzinnych Jawiszowicach, miejscowości położonej w gminie Brzeszcze. Z czasem z piłkarza przeistoczył się w działacza. Od roku 1972, przez kolejne 20 lat pełnił funkcję prezesa klubu. Inicjował budowę stadionu sportowego wraz z pawilonem.

Praca na rzecz sportu przynosiła Tadeuszowi Szczerbowskiemu wiele satysfakcji. Działał na różnych szczeblach struktur piłkarskich. Od 2008 roku prezesował Podokręgowi Piłki Nożnej w Oświęcimiu, przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu i Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, był delegatem na Zjazd PZPN. Ponadto udzielał się na forum Ludowych Zespołów Sportowych jako wiceprezes struktur powiatowych.

Rozległa i aktywna działalność zawodowa, społeczna i sportowa śp. Tadeusza została wielokrotnie doceniona. Prezydent RP przyznał Tadeuszowi Szczerbowskiego w roku 2005 Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto został uhonorowany: odznaką Zasłużonego Działacza LZS, Odznaką Honorową BOZPN Bielsko-Biała, Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Firmy Chemicznej Dwory S.A., Zasłużony Działacz NSZZ „Solidarność” Podbeskidzie - 2010, Złotą Honorową Odznaką MZPN, Złotą Odznaka Honorową PZPN oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Cześć Jego Pamięci!

28 marzec 2021r

Zdjęcia

Sponsor rozgrywek MZPN

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2021 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ