PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

KURS TRENERSKI GRASSROOTS C (UEFA C)

  Do 15 września 2022 trwa nabór na kurs Grassroots C (UEFA C). Miejsce - Zakopane API Arena.KAŻDY TRENER MUSI UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www.pzpn24.pzpn.pl

 Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN24 – gdzie, każdy trener – po założeniu konta na pzpn24 oraz dodania funkcji trener (numeru licencji nie trzeba wpisywać) – w zakładce: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – wybrać Małopolski ZPN / rodzaj – kursy trenerskie / wyszukaj” musi aplikować na odpowiedni kurs trenerski.

Ważne:
Wymagane dokumenty załączamy bezpośrednio w czasie aplikowania na kurs, a po tym czasie jako uzupełnienie – w swoich kontach na pzpn24 – funkcje i organizacje/funkcja trener – edytuj / dyplomy i dokumenty

Do aplikowania na kurs wymagane jest:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie
– zaświadczenie o ukończeniu kursu pomocy przedmedycznej
– świadectwo minimum posiadania wykształcenia średniego
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
– oświadczenie uczestnika kursu – dokument ten generuje się na ostatnim etapie aplikowania

Zapisy do 15.09.2022 – koszt udziału 1000 zł
Liczba miejsc ograniczona !!!

 

 

12 wrzesień 2022r

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2022 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ