PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Kurs sędziowski 2021

 Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że 28 stycznia 2021 rozpocznie się kurs sędziowski. Forma kursu uzależniona zostaje od przepisów sanitarnych związanych z pandemią Covid19.

Przewidywalne formy:
stacjonarna
zdalna,
hybrydowa.

Ewentualne zajęcia stacjonarne odbywać będą się na obiektach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu przy stadionie miejskim im. Józefa Piłsudskiego ul. Kolejowa 161, a zajęcia zdalne przez platformę Zoom.

Szczegółowy harmonogram kursu kandydaci otrzymają emailowo po aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów, które przewidywane jest ok. 15 stycznia.

Chętni proszeni są o zgłaszanie do kolegi sędziego d/s szkolenia KS PPPN kol. Daniela Zygmonda tel.506 727 395 lub emailowo: dzygmond@gmail.com.


Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);
- podanie o zakwalifikowanie na kurs; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór)
- ankieta kandydata; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór)
- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;
- oświadczenie o niekaralności; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór)
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór).

Wymagania:
- wiek od 16 do 40 lat;
- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim.

___________
Szczegółowe informację:
tel. 506727395
email: dzygmond@gmail.com
--
Pozdrawiam,
Daniel Zygmond

04 styczen 2021r

Zdjęcia

Sponsor rozgrywek MZPN

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2021 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ