PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

KOMUNIKAT KOMISJI DS. LICENCJI TRENERSKICH MZPN

Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN przedstawia aktualny wykaz trenerów z Małopolski zarejestrowanych na pzpn24.pzpn.pl wraz z numerami licencji i okresami ich ważności.

Obowiązkiem trenera jest przedstawić sędziemu zawodów plastikowy identyfikator potwierdzający ważność licencji.
W przypadku legitymowania się licencją nieujętą w wykazie (licencję przedłużono przed 2017 rokiem) należy przedstawić na żądanie właściwemu organowi prowadzącemu rozgrywki ważną legitymację papierową (dotyczy PZPN A i PZPN B).
Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN przypomina o termnie odbioru licencji (plastikowy identyfikator) do dnia 31 sierpnia 2017 r. Po tym terminie Komisja Licencyjna ma prawo zawiesić ważność licencji. Wpłatę dokonuje się na miejscu w biurze lub na konto MZPN podane na stronie.

* Wykaz trenerów - TUTAJ

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN przyznała w sierpniu 2017 (w trybie nadzwyczajnym) licencje dla 13 trenerów, które są do odebrania w biurze MZPN (ul. Solskiego 1)

Szlęzak Jakub
Turek Tomasz
Gogola Andrzej
Kapusta Paweł
Olearczyk Wojciech
Baszczewski Mariusz
Kolasa Gabriel
Bukowiec Łukasz
Lesniak Marcin
Brzeziański Łukasz
Sioła Przemysław
Gruchacz Janusz
Kalicki Tomasz

 

10.29). Kara pieniężna za prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji oraz wpisywanie do protokołu trenera posiadającego licencję , a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu:
- klubom w wysokości:

§ 11
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź instruktora
posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji
uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej
męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku
Zarządu PZPN w sprawie dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora
nie posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary
dyscyplinarne:
1) w przypadku klubu IV ligi:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna 1000 zł
b) drugi mecz - kara pieniężna 1500 zł
c) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0-3) na niekorzyść tej drużyny
2) w przypadku klubu klasy okręgowej:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna 500 zł
b) drugi mecz - kara pieniężna 1000 zł
c) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0-3) na niekorzyść tej drużyny
3) w przypadku klubu klasy A:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna 250 zł
b) drugi mecz - kara pieniężna 500 zł
c) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0-3) na niekorzyść tej drużyny
4) w przypadku klubów niższych klas rozgrywkowych seniorów, zespołów dziecięcych i
młodzieżowych, III, IV ligi kobiet:
a) pierwszy mecz - kara pieniężna 125 zł
b) drugi mecz - kara pieniężna 250 zł
c) trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0-3) na niekorzyść tej drużyny
4. Od kar, o których mowa w ust. 3), można odstąpić w uzasadnionych przypadkach (np. choroba
szkoleniowca). Od kar można odstąpić również w przypadku, kiedy nieobecność upoważnionego
trenera lub instruktora została spowodowana jego odsunięciem przez Wydział (Komisję) Dyscypliny
od udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż trzy mecze.
 

 

30 sierpień 2017r

Galerie

Partnerzy

Reklamy

Copyright © 2010-2024 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ