PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

KOMUNIKAT KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MZPN

 Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN rozpoczyna proces licencyjny dla klubów IV i V ligi oraz klubów awansujących do klas wyższych w sezonie rozgrywkowym 2022/2023.

 Informujemy, że zgodnie z "Przepisami Licencyjnymi dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne" wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać do Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN do dnia:
- 15 czerwca 2022 r. - kluby IV, V ligi i klasy okręgowej
- 30 czerwca 2022 r. - kluby Klasy A, B i C oraz samodzielne kluby młodzieżowe

Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.

Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2022/2023/2024.

Niezbędne dokumenty licencyjne wraz z załącznikami znajdują się na stronie MZPN (z lewej strony na dole w zakładce LICENCJE) oraz Podokręgów.

Kluby IV ligi po spełnieniu przepisów licencyjnych otrzymują licencję na jeden sezon rozgrywkowy, a kluby nowej V ligi na dwa sezony.

Wysokość opłat administracyjnych za licencję klubową:
1) dla klubów IV ligi 400 zł
2) dla klubów V ligi 400 zł
3) dla klubów klasy okręgowej 350 zł
4) dla klubów klasy A, B i C 300 zł
5) dla samodzielnych klubów młodzieżowych 250 zł

Opłatę licencyjną należy wpłacać na konto macierzystego Podokręgu Piłki Nożnej.

Kluby wezwane przez Licencjodawcę do uzupełnienia dokumentów są zobowiązane do ich złożenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wezwania.

Klub, który nie otrzyma licencji do udziału w rozgrywkach, ma prawo odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych MZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji.

Kluby IV i V ligi przesyłają dokumenty pocztą lub skany e-mailem (joanna.sciepura@mzpnkrakow.pl) do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków) z dopiskiem "Licencje klubowe".
Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski w macierzystych Podokręgach w porozumieniu z członkami Komisji Licencyjnej odpowiedzialnymi za poszczególne Podokręgi (wykaz członków Komisji Licencyjnej poniżej).

Prosimy o terminowe dostarczenie/przesłanie dokumentów.

Sekretarz Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN                                  Przewodniczący Komisji ds. Licencji                      Joanna Ściepura                                                                                 Klubowych MZPN

                                                                                                                                    Jan Popiołek

 


 

02 czerwiec 2022r

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2022 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ