PPPN Nowy Targ

Małopolski Związek Piłki Nożnej
PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ w Nowym Targu

Extranetu dla klubów – INSTRUKCJE

 Przedstawiamy instrukcje transferowania i uprawniania zawodników w aktualnej wersji kluby24.pzpn.pl

 Przypominamy, że kluby, które nie mają jeszcze nadanego konta administratora klubowego w nowej wersji, powinny jak najszybciej wysłać wniosek o nadanie takiego konta. Bez przypisanego administratora w klubie nie jest możliwe korzystanie z systemu Extranet!

Instrukcja - transfery

Instrukcja - uprawnienia

https://kluby24.pzpn.pl/ - panel klubowy (zgłoszenia zawodników nowozgłoszonych, uprawnienia zawodników do rozgrywek).

pzpn24.pzpn.pl - wnioskowanie o konto administratora lub pracownika klubowego, zgłoszenia trenerów na kursy, odnowa licencji trenerskiech.

Zdobycie uprawnień do konta - kluby24.pzpn.pl - (dla klubów, które jeszcze nie posiadają dostępu do konta).

W pierwszej kolejności wnioski o nadanie nowych uprawnień złożyć muszą Administratorzy Klubowi (w każdym klubie mogą być tylko dwa konta administratorów). Należy to zrobić poprzez portal PZPN24, a całą procedurę przedstawia instrukcja zamieszczona poniżej. Każda aplikacja zostanie zweryfikowana, a następnie w ciągu 14 dni musi zostać zatwierdzona również przez samego wnioskującego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje automatyczne przedawnienie i konieczność powtórzenia całej procedury od początku.

Dla pozostałych osób związanych z konkretną drużyną, przewidziany został poziom uprawnień Pracownika Klubu (Administrator Klubowy decyduje o ilości nadanych uprawnień dla swoich pracowników). Takie wnioski w nowym systemie będą rozpatrywane przez Administratorów Klubowych, a zatem kolejne osoby w klubie będą mogły otrzymać dostęp do Extranetu bez konieczności korespondencji ze Związkiem.

Osoby, które już złożyły odpowiedni wniosek w PZPN24 i został pozytywnie rozpatrzony nie muszą tego robić ponownie.

Podręcznik użytkownika
Instrukcja - wniosek o nadanie uprawnień administratora
Instrukcja - wniosek o nadanie uprawnień pracownika klubu

Deklaracja gry amatora - podstawowy dokument do uprawnienia zawodnika
(skan deklaracji należy dołączyć do uprawnienia w systemie Extranet osobno do każdej kategorii i przechowywać w klubie).

Wniosek o przeniesienie do wyższej kategorii wiekowej - obowiązkowy druk do uprawnienia zawodników z niższych kat. wiekowych.

Druk zmiany terminu zawodów - obowiązkowy druk zmiany terminu zawodów.

23 lipiec 2021r

Sponsor rozgrywek MZPN

Galerie

Partnerzy

Pobierz czasopisma

Polska Piłka - 2016-03
Futbol Małopolska - 2016-11 i 12
Trener - 2016-05
Sędzia - 2017-01

Reklamy

Extranet kluby

Extranet Sędziowie

Reklamy

Copyright © 2010-2021 PPPN Nowy Targ | Wykonawca: U Ciwersa Strony www Nowy Targ